Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 25 lipca 2023 r
Data wejścia w życie 25 lipca 2023 r

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę SSS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stary Rynek 9, 63-000 Środa Wielkopolska, NIP 7861701831, email: [email protected], telefon: +48 600 700 875 w sprawie zbierania, wykorzystywania i ujawniania Twoich informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej https://sssinvest.pl zwana dalej Usługa. Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie korzystaj z Usługi.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Usłudze. Zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY

Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe na Twój temat:

 • Imię i nazwisko
 • E-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania


W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE

Będziemy wykorzystywać informacje, które zbieramy o Tobie w następujących celach:

 • Marketing/Promocja
 • Referencje
 • Wsparcie
 • Reklama
 • Zarządzanie zamówieniami klientów
 • Ochrona witryny


Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje dane tylko po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie tylko w celu (celach), na które udzielono zgody, chyba że prawo wymaga od nas innego postępowania.

JAK UDOSTĘPNIAMY TWOJE INFORMACJE

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych stronom trzecim bez uzyskania Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

 • Analityka

 

Wymagamy, aby strony trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, i nie zatrzymywały ich dłużej, niż jest to wymagane do realizacji wspomnianego celu.

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących celach: (1) w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, regulacjami, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym; (2) w celu egzekwowania zawartych z nami umów, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w celu odpowiedzi na zarzuty, że korzystanie z Usługi narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta z inną firmą, Twoje dane będą jednym z aktywów przekazywanych nowemu właścicielowi.

PRZECHOWYWANIE TWOICH DANYCH

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe u nas przez 90 dni do 2 lat po zamknięciu konta przez użytkownika lub tak długo, jak są one potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, jak wyszczególniono w niniejszej Polityce prywatności. Może zaistnieć potrzeba przechowywania pewnych informacji przez dłuższy czas, na przykład w celu prowadzenia dokumentacji/raportowania zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów, takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom itp. Pozostałe informacje anonimowe i informacje zbiorcze, z których żadne nie identyfikuje użytkownika (bezpośrednio ani pośrednio), mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

TWOJE PRAWA

W zależności od obowiązującego prawa, możesz mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania lub usunięcia lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, żądania od nas udostępnienia (przeniesienia) Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, cofnięcia udzielonej nam zgody na przetwarzanie Twoich danych, prawo do wniesienia skargi do organu ustawowego oraz inne prawa, które mogą być właściwe na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres [email protected]. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pamiętaj, że jeśli nie zezwolisz nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których uzyskano Twoich danych.

PLIKI COOKIES ITP.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób ich używamy i jakie masz wybory w odniesieniu do tych technologii śledzenia, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i zastosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub nieupoważnionej zmianie Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednak biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa, a co za tym idzie, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz, a robisz to na własne ryzyko.

LINKI DO STRON TRZECICH I WYKORZYSTANIE TWOICH INFORMACJI

Nasz Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy polityki prywatności ani innych praktyk stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących jakąkolwiek stronę internetową lub usługę, która może być dostępna za pośrednictwem łącza w Usłudze. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

SKARGI / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego specjalisty ds. skarg pod adresem SSS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Stary Rynek 9, Środa Wielkopolska, email: [email protected]